12 týždňový transformačný program pre ženy - naplánovaný tréning na každý deň, optimálne stravovanie a vhodné výživové doplnky

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

prevádzok: 1
IČO: 36473871Telefonický kontakt: +421 52 7127 151Web stránka firmy: www.tatramat.sk
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.Spoločnosť TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. je tradičným slovenským výrobcom s bohatou históriou, ktorá predstavuje viac ako 160 rokov výroby strojárenského spotrebného tovaru. Historické skúsenosti, stabilné zázemie a moderná technológia nám umožňuje produkovať široký sortiment ohrievačov vody vysokej kvality pod známou značkou Tatramat.

Sortimentná skladba týchto produktov predstavuje elektrické ohrievače vody, kombinované ohrievače, plynové ohrievače, ohrievače s nepriamym ohrevom a solárne ohrievače v rozsahu 5 až 500 litrov.

Naša spoločnosť pôsobí na celosvetovom trhu, s najväčším podielom najmä v európskych krajinách ako sú Česko, Nemecko, Holandsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko, pobaltské štáty i štáty bývalej Juhoslávie. Dodávky sa realizujú i do USA, Kanady a ázijských krajín. Dominantné postavenie na Slovensku a v Českej republike vytvára dobré predpoklady rozvoja firmy.

Popri úspešných atestoch hlavne zo západoeuropských skúšobní VDE i Kema, spoločnosť úspešne už v roku 1996 obdržala certifikát riadenia kvality ISO 9001 a v roku 2003 certifikát riadenia kvality ISO 9001:2000. Výrobky našej spoločnosti predstavujú u zákazníkov vyššiu kvalitu všetkých produktov.

Uskutočňované inovácie všetkých ohrievačov vody i neustále rokovania so zahraničnými výrobcami i distribútormi o zvyšovaní predaja predstavujú nové odbytové možnosti aj inovačné námety. Naša spoločnosť má dostatočný sortiment výrobkov, ktoré môže ponúknuť zákazníkovi. Má nielen výrobnú ale aj technickú základňu pre splnenie ďalších požiadaviek našich zákazníkov.

Konkrétna ponuka sortimentu TATRAMAT:

  • Eletrické ohrievače5 - 200 l
  • Kombinované ohrievače80 - 200 l
  • Plynové ohrievače80 - 150 l
  • Ohrievače s nepriamym ohrevom100 - 500 l
  • Solárne ohrievače200 - 500 l

Zoznam prevádzok firmy - otváracie hodiny:

stránka 1
Adresa
Kontakt
Otváracie hodiny
 
TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o.

ČASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Máte záujem o reklamu na tomto mieste?
Nenašli ste svoje obľúbené Prevádzky? Skúste nové vyhľadávanie, alebo nám napíšte