12 týždňový transformačný program pre ženy - naplánovaný tréning na každý deň, optimálne stravovanie a vhodné výživové doplnky

COMPAG SK s.r.o.

prevádzok: 1
IČO: 35758112Telefonický kontakt: 02/4851 1854 - 2 , 0903 215 715Web stránka firmy: www.compag.eu
COMPAG SK  s.r.o.COMPAG SK s.r.o. je spoločnosť nadväzujúca na najlepšie skúsenosti švajčiarskych a nemeckých firiem s počiatkom činnosti na území Slovenska a Čiech v roku 1991. Sídlo našej spoločnosti a výrobné priestory sa nachádzajú na Slovensku so skladmi a spracovateľskými spoločnosťami i v Českej republike. Firma významne zasiahla do ekologizácie výstavby diaľničnej a cestnej siete ako i protieróznych opatrení. Príprava projektantov a zaučovanie realizátorov bola a je pre nás samozrejmosť. Vytvorili sme rad metodických a študijných materiálov. Naše poznatky a know-how boli pri zrode metodiky statického posudzovania gabiónových konštrukcii na základe STN a ČTN.

Gabióny, gabiónové konštrukcie BLOCK-SK® - použitie: oporné múry, zárubné múry, protihlukové steny, základy domov, záhrady, ploty, terasy. Zvárané siete – výhody. Gabiónové konštrukcie na Slovensku.

Gabión

Gabión sa začal používať v Taliansku a Rakúsku už koncom 19. storočia. Tvoria ho drôtené koše vyplnené kamenivom. Gabiónové konštrukcie dokážu prenášať nadmerné deformácie (napr. po aktivizovaní zosuvu) bez významnejšej straty nosnosti, preto čoraz častejšie nahrádzajú tradičné betónové konštrukcie.

Gabión tvoria zvárané alebo pletené drôtené siete s výplňou z kameňa, zeminy a recyklovaného materiálu. Je vhodný na stavbu takých objektov, ako sú protihlukové steny či oporné múry pozdĺž diaľníc a ciest. Gabión zároveň vďaka svojmu zloženiu a vzhľadu nezasahuje do životného prostredia. Ďalšou nespornou výhodou je, že gabióny majú prakticky neobmedzenú životnosť.

Gabiónové oporné múry

Gabióny BLOCK-SK® sa dobre prispôsobujú nepravidelnému povrchu. Sú vysoko odolné voči ťahu a tlaku a dobre reagujú na zmenu síl. Gabiónové konštrukcie sa zároveň vyznačujú dobrou priepustnosťou. Vďaka svojmu prírodnému charakteru umožňujú umelé i prírodné zazelenanie povrchu. Naše gabióny sú preukázateľne odolné voči korózii i mechanickému poškodeniu.

Betónové a gabiónové konštrukcie

Gabióny BLOCK-SK® umožňujú suchú montáž konštrukcie (aj v zimnom období) a úsporu nákladov o 15-30% oproti klasickým betónovým koštrukciám.

Sú ekonomicky výhodnejšie ako betónové konštrukcie, keďže nepotrebujú základy.
Gabión je vyrobený z prírodného materiálu, preto v prírodnom prostredí nepôsobí rušivo.
Výstavba ciest pri použití gabiónu trvá kratšie, pretože ide o suchý stavebný proces a nie je potrebné vytvrdnutie betónu a pod. Gabiónové konštrukcie na rozdiel od betónových nepodliehajú sezónnosti – je možné použiť ich v akomkoľvek počasí a ročnom období.

Zoznam prevádzok firmy - otváracie hodiny:

stránka 1
Adresa
Kontakt
Otváracie hodiny
 
02/4851 1854 - 2 , 0903 215 715
COMPAG SK s.r.o.

ČASOPIS

REKLAMA

PARTNERI

Máte záujem o reklamu na tomto mieste?
Nenašli ste svoje obľúbené Prevádzky? Skúste nové vyhľadávanie, alebo nám napíšte